Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2018-05-27

Imieniny: Amandy, Jana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 423880
  • Do końca roku: 218 dni
  • Do wakacji: 26 dni


POMAGAMY-WSPIERAMY-UCZYMY-ROZWIJAMY

                                          

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „POMAGAMY-WSPIERAMY-UCZYMY-ROZWIJAMY”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

 

do edukacji. Realizując go w naszej szkole zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla dzieci

 

ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

oraz zajęcia z logopedą. Do zajęć logopedycznych uczniów kwalifikowano na podstawie

 

opinii logopedycznych i badań wymowy przeprowadzonych przez nauczyciela.

 

Kwalifikacji uczniów do zjęć gimnastyki korekcyjnej dokonał nauczyciel specjalista

 

na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i lekarzem pediatrą. Obserwując uczniów

 

i analizując dokumentację szkolną nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dokonał kwalifikacji

 

uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych.

 

Dzieci zakwalifikowane do poszczególnych zajęć spotykają się z nauczycielami i logopedą

 

systematycznie 1-2 razy w tygodniu w celu korekty wad postawy, wad wymowy,

 

kształcenia umiejętności czytania i pisania. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych spotkaniach ,

 

gdyż wykorzystywany jest na nich nowy, specjalnie do tego celu zakupiony

 

sprzęt sportowy oraz pomoce np.gry dydaktyczne, układanki, szlaczki manipulacyjne,

 

ciekawe książki, programy multimedialne. Zapraszamy do galerii.